CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÒA HUY

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG HÒA HUY

Địa chỉ: Số 1 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Số điện thoại: +84 2835 354 000   -   Hotline: +84 904 178 647

 Địa chỉ Email:  info@hoahuy.vn hoặc vanhung@hoahuy.vn  -  Website: http://hoahuy.vn

 


Họ tên*:
Điện thoại*:
Email*:
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung*:
Mã xác nhận*:
Quay lại