CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÒA HUY

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Được thành lập ngày 07 tháng 01 năm 2013, Công ty TNHH Cơ khí & Xây Dựng Hòa Huy là công ty thành viên đầu tiên của Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp hoạt động trong lĩnh vực Cơ Khí & Xây Dựng.

Đánh giá được tầm quan trọng và các cơ hội phát triển lĩnh vực xây dựng và mở rộng lĩnh vực cơ khí. Mặt khác, để phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực của Công ty Hòa Hiệp, Ban lãnh đạo Hòa Hiệp đã quyết định tách bộ phận xây dựng để thành lập ra Công ty TNHH cơ khí & Xây dựng Hòa Huy.

Với lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng, Hòa Huy đã và đang sáng tạo không ngừng để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội nhằm tạo ra nền tảng phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng và bền vững.

Kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng của Hòa Hiệp, một công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Ban lãnh đạo và các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, có năng lực quản trị tốt và có mối quan hệ rộng rãi, cùng với chiến lược lấy yếu tố con người làm giá trị cốt lõi, Hòa Huy đã từng bước tạo dựng uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường, được các đối tác trong và ngoài nước tôn trọng, đánh giá cao và tin cậy thiết lập quan hệ hợp tác. 

Quay lại