CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÒA HUY

NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ, nhân viên, đảm bảo về môi trường làm việc năng động sáng tạọ, thì việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đóng vai trò hết sức quan trọng. Công ty Hòa Huy đã đề ra mục tiêu lấy chứng chỉ ISO 9001:2015 từ năm 2017.

Ngày 16 tháng 04 năm 2018 Hoa Huy chính thức đạt chứng chỉ ISO 


Quay lại